Admitere 2018-2019

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
Metodologia de organizare si desfasurare Si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale
Ordinul MEN nr. 3556/2017
Modificarea si completarea procedurii operationale I.S.M.B. Nr. 4224/20.02.2018
Fisa de inscriere in anul scolar 2018-2019 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat
Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2018-2019 pentru participarea la probele de aptitudini
Fisa de inscriere in anul scolar 2018-2019 pentru inscrierea in invatamantul profesional de stat
Fisa de optiuni pentru invatamantul dual
Graficul de sustinere a probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna
Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019
Ordin privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2018-2019
Plan de masuri al inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 20182019
PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT