Anul scolar 2022-2023

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2023

  • 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)
  • 10 mai  2023: Limba română & limba maternă (citit)
  • 11 mai 2023: Matematică 
  • 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2023

  • 16 mai 2023: Limba română 
  • 17 mai 2023: Matematică 
  • 18 mai 2023: Limba maternă 

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2023

  • 24 mai 2023: Limbă şi comunicare
  • 25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a
evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale
la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a