Anunțuri

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE LABIȘ face parte din rețeaua centrelor partenere ale EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE – organizare examene CAMBRIDGE,  în urma semnării protocolului de colaborare .

Lista posturilor vacante rezervate la data de 25.03.2024

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului

Concurs post vacant secretar Octombrie 2022

Rezultat concurs muncitor

Anunț afișare concurs muncitor