Admitere 2024-2025

 

Ø  Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru anul scolar 2024-2025 in Municipiul București

          ØFișă de înscriere în anul școlar 2024-2025 admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat

          ØAnexă la fișa de înscriere în anul școlar 2024-2025 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

          ØFișa de înscriere în anul școlar 2024-2025 în învățământul profesional și învățământul dual, de stat

          ØFișa de înscriere în anul școlar 2024-2025 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

 

Invățământ liceal

Ø  Plan de măsuri nr. 3872/20.02.2024 privind organizarea si desfășurarea admiterii in învățământul liceal, profesional si dual, pentru anul scolar 2024-2025

 

Ø  Ordin ME nr. 6154 din 31 august 2023 privind organizarea si desfășurarea admiterii in învățământul liceal pentru anul scolar 2024-2025

 

Ø  MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfășurarea admiterii in învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

 

ØOrdin nr. 3939/29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

 

Ø Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru anul școlar 2024-2025  

 

Invățământ profesional

Ø  Ordin ME nr. 6070 din 31 august 2023 privind organizarea, desfășurarea si calendarul admiterii in învățământul profesional si in învățământul dual pentru anul scolar 2024-2025

 

Ø  Ordin nr. 5058/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfășurare a admiterii in învățământul profesional de stat

 

Ø  Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfășurare a admiterii in învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5.068/2016

 

Ø  Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfășurare a admiterii in învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017