Clasa pregatitoare 2024-2025

LEGISLATIE

Ordin ME nr. 6756/06.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Ordin ME nr. 3945/01.03.2024 privind aprobarea Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu

Ordin ME nr. 4019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025 si a Calendarului inscrierii

Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 – SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS

PLAN DE MASURI SI PROCEDURI

Procedura de sistem privind inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si constituirea formatiunilor de studiu prin distributie aleatorie a elevilor, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar cu nivel primar in anul scolar 2024-2025

Plan de masuri pentru pregatirea si organizarea inscrierii copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2024-2025

AMANAREA INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR

Anunt privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

Cerere privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

CIRCUMSCRIPTII SI PLAN DE SCOLARIZARE

Circumscriptii scolare si plan de scolarizare 2024-2025

Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025, clasa pregatitoare, invatamant particular

Unitati in care exista posibilitatea organizarii programului Scoala dupa Scoala sau in care functioneaza semiinternat

Unitati de invatamant fara circumscriptie scolara

Unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale

Unitatile de invatamant care au in oferta clase cu predare in limbile minoritatilor nationale

DOCUMENTE UTILE

Anexa nr. 1 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025 – solicitare recomandare din partea unitatii de invatamant prescolar

Anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025 – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.

Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025 – declaratie pe propria răspundere – parinte

Anexa nr. 4 – Declaratie acord

Anexa nr. 1a la procedura – recomandare

Anexa nr. 2a la procedura – recomandare

Informatii inscriere clasa pregatitoare 2024-2025

COMUNICARI

Precizari CMBRAE cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltarii copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2024-2025

Unitati de invatamant care organizeaza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, incepand cu clasa I, program integrat sportiv

Centralizator privind calendarul desfasurarii probei de cunoastere a limbii materne in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale